ĶEMERU ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS IZSTRĀDE

Tiek apstiprināta Ķemeru attīstības vīzija

15.05.2014.

Jūrmalas pilsētas dome 15.maija domes sēdē apstiprināja tematisko plānojumu “Ķemeru attīstības vīzija”. Ar apstiprināto tematisko plānojumu var iepazīties šeit.

 
 
 

 

 

Publiskās apspriešanas sanāksme

21.03.2014.

Ķemeru vidusskolas telpās 18.martā plkst. 17.00 notika Tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" publiskā apspriešana. Uz sanāksmi bija ieradušies 55 cilvēki, no tiem lielākā daļa bija Ķemeru iedzīvotāji. Sanāksmi apmeklēja arī Jūrmalas pilsētas deputāti, domes darbinieki, žurnālisti un pārstāvji no kūrorta rehabilitācijas centra "Jaunķemeri".

 
Par sanāksmes norisi var izlasīt šeit >>.

 

 
 
 
 
 

Sākas publiskā apspriešana

27.02.2014.

Tematiskā plānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 27.februāra līdz 31.martam, uz publiskās apspriešanas sanāksmi visi interesenti aicināti 18.martā plkst. 17:00 Ķemeru vidusskolas aktu zālē.

 

Ar tematisko plānojumu „Ķemeru attīstības vīzija” klātienē var iepazīties Jūrmalas pilsētas domē apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Pilsētplānošanas nodaļā apmeklētāju apkalpošanas centrā Edinburgas prospektā 75 un apmeklētāju apkalpošanas centrā Ķemeros Tukuma ielā 30.

 

Rakstiskus priekšlikumus var izteikt iepriekš minētājās pašvaldības iestādēs to darba laikā vai rakstot e-pastu uz kemeri@planosana.lv

 

Lejupielādēt tematisko plānojumu >>

 

Ķemeru attīstības vīziju nodod publiskajai apspriešanai

20.02.2014.

Jūrmalas dome sēdē 20.februārī tika pieņemts lēmums nodot tematisko plānojumu „Ķemeru attīstības vīzija” publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiks no š. g. 27.februāra līdz 31.martam, un tās sanāksme tiks organizēta 18.martā plkst. 17.00 Ķemeru vidusskolas telpās.

 

Ar tematisko plānojumu varēs iepazīties Jūrmalas pilsētas domē apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5; Pilsētplānošanas nodaļā apmeklētāju apkalpošanas centrā, Edinburgas prospektā 75; apmeklētāju apkalpošanas centrā Ķemeros, Tukuma ielā 30 un interneta vietnē www.jurmala.lv, kā arī šajā interneta vietnē.

 

Jūrmalas domē iesniegts tematiskā plānojuma projekts

10.01.2014.

2013.gada nogalē Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā izskatīšanai tika iesniegts tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" projekts. Kad Jūrmalas pilsētas domē tiks pieņemts lēmums par tematiskā plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai, tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme Ķemeros, lai noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli par izstrādāto plānojumu.

 
 
 

Darba grupas sanāksme

3.10.2013.

Jūrmalas pilsētas domē š. g. 2. oktobrī notika kārtējā Ķemeru attīstības vīzijas darba grupas sanāksme. Tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādātāji uzstājās ar prezentāciju par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu. Prezentācijas sākumā tika precizēti stratēģiskie uzstādījumi – vīzija un sasniedzamie mērķi. Prezentācijā tika apskatīta Ķemeru un Jaunķemeru nekustamā īpašuma tirgus situācija, uzņēmējdarbība, satiksmes infrastruktūras turpmākā attīstība, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, Ķemeru pilsētvides degradējošie objekti, zaļā struktūra, kā arī inženiertīklu nodrošinājums un prioritāri attīstāmās kūrorta teritorijas. Prezentācijas laikā un nobeigumā tika uzklausīti darba grupas precizējumu un ieteikumi. Pēc darba grupas sanāksmes tiks gatavots tematiskā plānojuma sējums, kas tuvāko mēnešu laikā tiks prezentēs Ķemeru iedzīvotājiem un Jūrmalas pilsētas domes politiķiem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tikšanās ar profesoru Aivaru Vētru

30.07.2013.

Ķemeru attīstības vīzijas plānotāji š.g. 25.jūlijā tikās ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekānu un Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" direktoru, asoc. profesoru Aivaru Vētru. Galvenais tikšanās iemesls bija Balneoloģijas centra attīstība, kas ir izvirzīts kā viens no galvenajiem mērķiem Ķemeru attīstības vīzijā. Balneoloģija pēta ārstniecisko minerālūdeņu veidošanos un atrašanās vietas, to fizikāli ķīmiskās īpašības un izmantojamību dažādu slimību ārstēšanā un profilaksē. Profesors Aivars Vētra atzina, ka šāda centra Latvijā neesot un būtu ļoti nozīmīgi tādu izveidot. Centrs varētu veidoties bijušajā Ķemeru poliklīnikas ēkā, jo ēka ir ietilpīga, un nepieciešamības gadījumā to varētu vēl paplašināt. Centru veidotu poliklīnika, balneoloģijas zinātnes centrs un laboratorija; tā būtu arī lieliska studentu prakses vieta.

Iedzīvotāju sanāksmē Ķemeros, kas notika š.g. 28.jūnijā, izskanēja bažas par klasificēta darba spēka trūkumu, jo cilvēkiem nebija informācijas, vai Latvijā ir iespējams apgūt balneologa specialitāti. Profesors norādīja, ka Stradiņa universitāte sagatavo šādus speciālistu, taču šis mācību kurss šobrīd nav sevišķi pieprasīts.

Jautājot par nolaistās sanatorijas "Līva" likteni, profesors atzina, ka sanatorija būtu atjaunojama. Tāpat A. Vētra ierosināja atjaunot pirmskara laikā populāro kafejnīcu "Jautrais ods", kas kalpotu kā labs pastaigas galamērķis kūrorta centra apmeklētājiem.

Nobeigumā profesors minēja, ka attīstot Ķemeru kūrortu, jārēķinās ar konkurenci, ko tas radīs esošajam kūrorta rehabilitācijas centram "Jaunķemeri", kas šobrīd ir lielākais rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs Jūrmalā.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmā darba grupas sanāksme Jūrmalas domē

18.07.2013.

17.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē notika pirmā Ķemeru attīstības vīzijas darba grupas sanāksme. Tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādātāji prezentēja plānojuma vīziju, mērķus un uzdevumus. Kā uzsvēra izstrādātāji, tematiskajam plānojumam ir jābūt konstruktīvam un ļoti noderīgam, attīstot Ķemeru kūrortu, tāpēc sākumā ir ļoti svarīgi vienoties par vīziju, sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. Lai izpildītu uzdevumus, prioritārā secībā tiks noteikti veicamie darbi un izstrādājamie projekti. Lai tematiskais plānojums būtu labi saprotams, tiks pievērsta liela uzmanība kartogrāfiskajam materiālam. Tematiskā plānojuma vīzija ir - ĶEMERI IR STARTAUTISKI KONKURĒTSPĒJĪGS UN ATPAZĪSTAMS ĀRSTNIECĪBAS KŪRORTA CENTRS, savukārt, lai sasniegtu vīziju, tika definēti trīs mērķi - ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBA AR INFRASTRUKTŪRU; KŪLTŪRVĒSTURSKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN ATJAUNOŠANA; BALNEOLOĢIJAS CENTRA ATTĪSTĪBA.

Pēc prezentācijas tika ierosināts noskaidrot Tukuma lidostas plānotos lidmašīnu nosēšanās ceļus, kas varētu ietekmēt kūrorta mieru. Tāpat tika runāts par dzelzceļa kravu pārvadājumiem, kas rada nepatīkamas vibrācijas un nelabvēlīgo sociālo vidi, ko veido Ķemeros izveidotais pansionāts, kur uzturas cilvēki ar kriminogēnu pagātni un alkohola problēmām.

Lai tematiskā plānojuma izstrāde būtu konstruktīvāka, aicinām iesaistīties iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus, sūtot savus ierosinājumus un ieteikumus uz kemeri@planosana.lv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tikšanās ar iedzīvotājiem

1.07.2013.

28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās notika tikšanās ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Ķemeru kūrorta turpmāko attīstību. Uz sanāksmi bija ieradušies 38 cilvēki, to vidū bija arī Jūrmalas domes deputāti Mārtiņš Stulpiņš, Arnis Ābelītis un Iveta Blaua, kā arī Saeimas deputāti Dāvis Stalts un Inga Bite. Sanāksmē ar prezentāciju uzstājās tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” projekta vadītājs Pauls Grants, kas iedzīvotājiem izskaidroja, kas ir tematiskais plānojums un kāda ir šī plāna nozīme turpmākai attīstībai. Sanāksmes dalībnieki bija pozitīvi noskaņoti par šāda plāna izstrādi un dalījās savās pārdomās un idejās. Visi atzina, ka Ķemeriem ir jākļūst par specifiku ārstniecības kūrortu, kas atšķirtos no pārējiem kūrortiem Jūrmalā. Iedzīvotāji bija nobažījušies par to, ka attīstot šāda veida kūrortu, nebūšot neviena profesionāla speciālista, jo Latvijā neesot šādu mācību studiju. Vairāki no klātesošiem ierosināja Ķemeros izveidot speciālu nekustamo īpašumu nodokļu atlaižu zonu, lai veicinātu uzņēmējdarbību, kas pašreiz ir ļoti sliktā situācijā. Daudzi piekrita, ka nebūtu slikti nodarboties ar videi draudzīgu ražošanu. Pēdējos gados ķemernieki ir neapmierināti ar dzelzceļa tranzītpārvadājumiem, kas rada lielu troksni un vibrāciju, un kas noteikti kaitētu kūrortam raksturīgajam mieram. Visi bija arī vienisprātis par to, ka sociālās aprūpes pansionāts „Dzimtene” būtu jāpārceļ citur, jo tajā pārsvarā uzturas cilvēki ar kriminogēnu pagātni un alkohola problēmām, kas kaitētu kūrorta tēlam. Sīkāk par sanāksmes norisi var uzzināt, lejupielādējot sanāksmes protokolu.

SANĀKSMES PROTOKOLS      

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Tikšanās ar Ķemeru nacionālā parka administrāciju

1.07.2013.

Tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” sakarā 28.jūnijā notika tikšanās ar Ķemeru nacionālā parka administrāciju - Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktoru Andri Širovu un vecāko valsts inspektori Agnesi Balandiņu. Šīs tikšanās mērķis bija noskaidrot nacionālā parka turpmāko redzējumu Ķemeru kūrorta attīstībā. Pēc tikšanās ar parka administrāciju varēja secināt, ka Ķemeru nacionālajam parkam ir liela loma kūrorta turpmākajā attīstībā, jo tie kopā veido vienu „organismu”. Tāpēc izstrādes procesā tiks pievērsta liela uzmanība pērn izstrādātajai parka ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģijai un apsaimniekošanas plānam.  

 
___________________________________________________________________________________________________
 

Aicinām izteikt savu viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu

19.06.2013.

Jūrmalas pilsētas dome 2012. gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu”. Pašlaik ir uzsākts darbs pie tematiskā plānojuma izstrādes un šajā sakarā 28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās tiek aicināti Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāji, lai aptaujātu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu. Plānojuma mērķis ir izstrādāt Ķemeru un Jaunķemeru izpētes un attīstības projektu, kas sekmētu sabalansētu Ķemeru un Jaunķemeru teritoriju funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši vispārējai ekonomiskai situācijai un Jūrmalas pilsētas stratēģiskajām interesēm. Plānojumā tiks izstrādāti un piedāvāti priekšnoteikumi un nosacījumi mūsdienīgas, ilgtspējīgas un ekonomiski aktīvas teritorijas attīstībai, vienlaikus respektējot vēsturisko Ķemeru pilsētas kūrorta apbūvi un funkcionālo izmantošanu.

 
____________________________________________________________________________________________________

T.: +371 29209638   E-PASTS: kemeri@planosana.lv